Dòng thông tin RSS

PHẬT NÓI KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Posted on

Ai đã là đệ tử Phật phải chăm tụng kinh “Bát Giác”.

Điều thứ nhứt phải biết rằng
Cõi thế gian là vô thường
Đất đai nọ chẳng vững vàng
Thân “tứ đại” khổ muôn đường
Bởi “ngũ uẩn” làm mơ màng
Là khổ cả phải tỏ tường
Sinh rồi diệt biến đổi luôn
Giả dối hết không chủ trương
Biển ác nọ tâm là nguồn
Rừng tội đó thân phải mang.
Xem xét thế cho kỹ càng
Cầu sinh, tử dần qua sang.

Điều thứ hai phải biết rằng:
Ham muốn nhiều nên mới khổ
Nỗi nhọc nhằn cầu sinh tử
Vì đâu ra? bởi tham đó
Đạo “vô vi” ta hâm mộ
Lòng tục trần ta đánh đổ
Cứ thế làm tất tới chổ
Tự tại thân sướng thiên cổ.

Điều thư ba phải biết rằng:
Cái tâm ta tham vô cùng
Có bao nhiêu chẳng vừa lòng
Biển tội ác càng mênh mông
Bậc Bồ Tát thì lại khác
Biết đủ rồi thường an lạc
Giữ đạo mầu theo tiên giác
Vun tuệ căn không trễ nhác.

Điều thứ tư phải biết rằng:
Hễ biếng lười thì trụy lạc
Tinh tiến lên trừ tội ác
Bốn con ma: tham, sân si
với phiền não tật đố kia
Nhờ tinh tiến đều xa lìa
Ma ngữ ấm : sắc, thụ , tưởng
Hành, thức, biến muôn hình trạng
Nhờ tinh tiến đều vẳng lặng
Ma ” tử” kia độc ác ghê
Giết hại người thật vô kỳ
Nhờ tinh tiến chẳng hãi chi
Tự tai thiên ma cõi dục
Cản việc lành phá tính thực
Khiến cho người càng ác độc
Nhờ tinh tiến thoát địa ngục.

Điều thứ năm phải biết rằng:
Vì ngu si sinh tử hoài
Bậc Bồ Tát chăm dùi mài
Học biết rộng trí sáng soi
Tài biện bác giáo hóa người
Cho hết thảy đều vui vầy.

Điều thứ sáu phải biết rằng:
Kẻ nghèo khổ hay oán hờn
Cứ nhắm mắt mà làm càn
Hạnh bồ tát nhất bố thí
Coi bình đẳng không khinh bỉ
Oán thù xưa kẻ độc dữ
Cũng từ bi mà tha thứ.

Điều thứ bẩy phải biết rằng:
Năm món dục: Thanh, sắc , tài
Ăn với ngủ làm mê người
Nên xa lánh chớ miệt mài
Một bình bát ba cà sa
Quý pháp khí nguyện xuất gia
Niềm thanh bạch giữ đạo ta
Đức từ bi thẩy chan hòa.

Điều thứ tám phải biết rằng:
Lữa sinh, tử cháy nồng nàn
Nỗi khổ não thực khôn lường
Mở cõi lòng lòng đại thừa
Cứu hết thẩy tai nạn qua
Phát nguyện lớn vì chúng sinh
Chịu hết thẩy nỗi khổ hình.
Cho đều được hưởng thái bình.

Tám điều trên là chư Phật
Đã hiểu hết nên làm đạo
Tinh tiến thật đạo từ bi
Trí tuệ nhất cưỡi con thuyền
Thuyền Pháp – Thân sang Niết Bàn
Sướng vô ngần lại trở lai
Cõi hồng trần cứu đại chúng
Thoát khổ nàn. Lấy tám điều
Tám điều trên để chỉ dẫn
Điều tiến lên cho chúng sinh
Rõ nhỡn tiền biết sinh tử
Khổ vô biên bỏ ngũ dục
Tu đạo hiền, đạo Đạo Thánh
Tâm tâm niềm đệ tử Phật
Cứ một môn tám điều đó
Tụng tụng luôn làm đúng mực
Đạo vuông tròn trong mối niệm
Tội tiêu mòn nhờ công ấy
Sạch tội ác tới bồ đề
Lên chính giác hết tử, sinh
Thường an lạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: